حل پروژه دانشجویی .برنامه ای بنویسید که اطلاعات 20 دانشجو را بگیرد و گزارش های خ

حل این تمیرین دانشجویی به زبان برنامه نویسی ++C میباشد.
این پروژ در ترم جاری در دانشگاه خمینی شهر و بیرجند به دانشجویان ارئه شده

سوال برنامه

برنامه ای بنویسید که اطلاعات 20 دانشجو را بگیرد و گزارش های خواسته شده را نمایش دهد.

1-نمایش اطلاعات شناسنامه ای دانشجویان دارای یک نام خاص
2- نمایش اطلاعات تحصیلی یک نیمسال خاص با گرفتن شماره دانشجویی
3-نمایش اطلاعات دانشجویان ممتاز
4-نمایش اطلاعات شناسنامه دانشجوی ممتاز
5-نمایش لیست مرتب دانشویان بر اساس نام
6- نمایش لیست مرتب بر اساس معدل کل

نمایش پی دی اف pdf کلی سوال

سفارش پروژهدر صورت در خواست دوستان با زبان های دیگر هم مینویسم این برنامه رو

/ 0 نظر / 19 بازدید